บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลฟา

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลฟา

รายละเอียด

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น

 • เงินฝากออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง 
 • เปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง alpha by Thai Credit 
 • สะดวก ถอนเงินสดได้ด้วยบริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ครั้ง/เดือน
   

เงื่อนไขการบริการ

 • สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องสมัครใช้บริการ และเปิดบัญชีผ่านช่องทาง alpha by Thai Credit
 • ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (นับรวมทุกช่องทางการเปิดบัญชี)
 • ให้บริการเปิดบัญชีสำหรับบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม “และ”, “หรือ”, “เพื่อ”, “โดย”)
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
 • กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวบัญชีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีอัตโนมัติภายใน 7 วัน  หลังจากที่ธนาคารได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนทำการปิดบัญชี ตามที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ที่ผู้ฝากได้ให้ไว้กับธนาคาร
 • มีเบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail Address ในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน
 • ไม่สามารถใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลฟา เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการบัตร ATM ได้
   

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้ง / ปี (ทุกวันที่ 25 ของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.)
 • สำหรับดอกเบี้ยรับของเงินฝากออมทรัพย์ หากเกิน 20,000 บาท ต่อปีภาษี (นับรวมทุกบัญชี ทุกธนาคาร) จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัลฟา เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารประกาศกำหนด

หมายเหตุ

 • ปิดบัญชีผ่านช่องทาง alpha by Thai Credit 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
   

เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก PRODUCT CATALOG
SALE SHEET-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลฟา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการ alpha by Thai Credit
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)
ออมทรัพย์
0.20 - 2.00 %
ประจำ
0.95 - 2.30 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.10 - 0.30 %
ปลอดภาษี
2.90 %

คำถามที่พบบ่อย

คือการเปิดบัญชีออมทรัพย์ผ่านช่องทาง alpha by Thai Credit ได้ทุกวัน ในระยะเวลา 07:00 น. - 21:00 น. โดยไม่ต้องไปที่สาขา รองรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าธนาคารไทยเครดิต

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สามารถอ้างอิงได้ตาม Sales Sheet และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

 • บัตรประชาชน
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • อีเมล
 • รหัส PIN (สำหรับลูกค้าที่มี alpha by Thai Credit แล้วเท่านั้น)
 • ใบหน้าของผู้ขอเปิดบัญชีสำหรับทำ Face Recognition

หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องติดต่อสาขา หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ลูกค้าสามารถดูสถานะการเปิดบัญชีได้จากหน้าหลักของ alpha by Thai Credit ตรงตำแหน่งแบนเนอร์ที่หน้าหลักของแอป โดยแบ่งแบนเนอร์เป็น 3 แบบ ดังนี้

 1. อยู่ในระหว่างการเปิดบัญชี
 2. การเปิดบัญชีไม่สำเร็จ
 3. การเปิดบัญชีสำเร็จ

เพื่อความต่อเนื่องในการเปิดบัญชี ลูกค้าควรทำให้จบภายในคราวเดียว ทั้งนี้หากลูกค้าไม่สามารถทำได้จนจบ ลูกค้าสามารถกลับมาเปิดบัญชีต่อจากขั้นตอนล่าสุดได้ โดยจะต้องอยู่ภายในเงื่อนไขของระยะเวลาตามที่ระบบกำหนด

สามารถใช้ alpha savings ในการทำทุกธุรกรรมได้บน alpha by Thai Credit ดังนี้

 • เรียกดูรายละเอียดบัญชีเงินฝาก และรายการเดินบัญชีย้อนหลังของบัญชีเงินฝาก
 • โอนเงินไปยังบัญชีตนเอง        
 • โอนเงินไปยังบัญชีอื่น        
 • โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์        
 • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบริการพร้อมเพย์        
 • ชำระสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต        
 • เติมเงินผ่านบริการพร้อมเพย์        
 • เติมเงินเข้าไมโครเพย์        
 • บริการ QR Code        
 • ถอนเงินไม่ใช้บัตรที่เครื่องเอทีเอ็ม SCB         
 • ฝาก/ถอนเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส        
 • ค้นหาจุดบริการ
 • ฝากเงินไปยังบัญชีเงินฝากประจำของตนเอง
 • สมาร์ตบุ๊ก
 • ขอรายการเดินบัญชี
 • สมุดบัญชีออนไลน์ (Passbook)

 • หลังจากที่ระบบเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดที่แบนเนอร์เปิดบัญชีสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดบัญชีซึ่งจะแสดงรายละเอียดเลขที่บัญชี
 • นอกจากนี้ยังสามารถดูเลขที่บัญชีได้ โดยการไปที่หน้าหลัก > เลือก ""บัญชี""  หรือสามารถดูเลขที่บัญชีได้โดยการกดที่ไอคอนสมุดบัญชี(Passbook)

สามารถดู Online Passbook ผ่าน alpha by Thai Credit โดยไปที่หน้าหลัก > เลือก "บัญชี" > เลือก "กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม" > กดที่รูปสมุดบัญชี ทั้งนี้สามารถแชร์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เครื่องรองรับได้อีกด้วย

การแก้ไขที่อยู่จะต้องติดต่อสาขา หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

คือการปิดบัญชีออมทรัพย์ผ่านช่องทาง alpha by Thai Credit ได้ทุกวัน เวลา 07:00 น. - 21:00 น. โดยไม่ต้องไปที่สาขา รองรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าธนาคารไทยเครดิต

สามารถทราบสถานะการปิดบัญชีสำเร็จได้ตามด้านล่าง

 1. Notification ปิดบัญชีสำเร็จ
 2. อีเมลยืนยันการปิดบัญชีสำเร็จ
 3. หน้าข้อมูลบัญชีจะแสดงไอคอนรูปถังขยะ โดยสามารถลบบัญชีออกได้เท่านั้น

กรณีที่ปิดบัญชี alpha savings ด้วยตนเองผ่าน alpha by Thai Credit ไม่สำเร็จ อาจเกิดจากสาเหตุตามด้านล่าง

 • บัญชีมีการกันวงเงินไว้ (Hold Amount)
 • บัญชีมีการผูกคู่โอนไว้กับบัญชีอื่น (Sweep Account)
 • บัญชีมีการตั้งโอนอัตโนมัติ (Automatic Fund Transfer)
 • มีการใช้เป็นบัญชีรับดอกเบี้ย (Interest Received Account)

ติดต่อสอบถาม

โทรหาเรา
โทรหาเรา

พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

ค้นหาสาขา
ค้นหาสาขา

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ส่งข้อความหาเรา
ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ส่งข้อความหาเรา