ธนาคารไทยเครดิต คว้ารางวัล International Finance Awards 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินเพื่อธุรกิจ SME


ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารับรางวัลระดับนานาชาติต่อเนื่อง ล่าสุดรับรางวัล International Finance Awards 2023 ในสาขา Most Innovative SME Bank - Thailand 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี โดยนายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เป็นผู้แทนรับรางวัล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
 


คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากสำหรับการรับรางวัลในครั้งนี้ ธนาคารไทยเครดิตมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความยึดมั่นในปรัชญา Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ โดยธนาคารฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่พัฒนาบนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในข้อจำกัดต่างๆ ของผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี”

“ซึ่งนอกจากสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างเท่าเทียมแล้ว ธนาคารฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ธนาคารฯ มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด รางวัล Most Innovative SME Bank – Thailand จาก International Finance Awards 2023 ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ดีที่สุด” นายวิญญูกล่าวเสริม
 


คุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี กล่าวถึงการเป็นผู้แทนรับรางวัลในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่คณะกรรมการเล็งเห็นความตั้งใจที่จะส่งมอบประสบการณ์บริการทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของเรา โดยปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการที่ธนาคารฯ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการรายย่อยในแต่ละกลุ่ม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อในระบบอย่างเท่าเทียม”

“พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ ระบบ Strategic Decision Engine (SDE) และระบบ Loan Approval Process (LAP) ซึ่งช่วยให้ธนาคารฯ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของลูกค้า อีกทั้งช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถประมวลผลและแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ณ สถานประกอบการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งผลให้ธนาคารฯ สามารถดำเนินการต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และสินเชื่อที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารได้ทันที  นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังมีระบบการรับชำระเงินสำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตามตลาด ผ่านระบบ EDC ในการรับชำระและออกใบรับเงินให้กับลูกค้าที่แผงค้า ซึ่งธนาคารฯ ยังคงมีแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และช่วยให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีได้มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดีที่สุดต่อไปในอนาคต”
 


International Finance Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรในอุตสาหกรรมการเงินระดับสากลที่มีความโดดเด่นในการดำเนินกิจการด้านต่างๆ และมีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมการเงินในระดับโลก จัดโดยนิตยสาร International Finance จากสหราชอาณาจักร โดยสาขา Most Innovative SME Bank - Thailand มอบให้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีนวัตกรรมด้านบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่น