ธนาคารไทยเครดิต จะงดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบงาน


ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้

ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 22:45 น. ถึง วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 00:15 น.
❌ แอปพลิเคชัน alpha by Thai Credit ทั้งระบบ

ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 00:00 น. (รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
❌ บัตร ATM และเครื่อง ATM ไทยเครดิต
❌ ทำรายการเข้า - ออก พร้อมเพย์
❌ ทำรายการเข้า - ออก พร้อมเพย์ เติมเงิน จ่ายบิล ผ่านบัญชี Micro Pay

กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารใคร่ขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถามเพิ่มเติม Call Center โทร. 0 2697 5454